www.alinweb.com www.mikosanat.com

Fotoğraf Makinesi
Çeşitleri ve seçimi
Objektif
Objektif Çeşitleri
Doğru Pozlandrma
Diyafram
Enstantane
Flaş
Araç - Gereçler
Filtre Kullanmı
Renkli film
Siyah Beyaz film
Stüdyo
Karanlık Oda
Çok kullanılan siyah beyaz
filmlerden bazıları


Marka

Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak

Ilford
Ilford
Ilford
Ilford

Agfa
Agfa
Agfa

Fuiji

Polaroid
Cinsi

Techincal Pan
Panatomic-X
T-Max 100 Pro
Plus-X Pan
Royal Pan
T-Max 400 Pro
Recording film
T-Max P3200

Ilford
Ilford
Ilford
Ilford

Agfapan 25 Pro
Agfapan 100 Pro
Agfapan 400 Pro

Neopan 400 Pro

PoloPan CT Instant
ISO
25
32
100
125
400
400
1000
3200

50
125
400*
400


25
100
400

400

125

www.mikosanat.com