www.alinweb.com www.mikosanat.com

Fotoğraf Makinesi
Çeşitleri ve seçimi
Objektif
Objektif Çeşitleri
Doğru Pozlandrma
Diyafram
Enstantane
Flaş
Araç - Gereçler
Filtre Kullanmı
Renkli film
Siyah Beyaz film
Stüdyo
Karanlık Oda
En çok kullanılan renkli
filmlerden bazıları


Renkli negatif film (gün ışığı için)
Marka

Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak


Agfa
Agfa


Fuji
Fuji
Fuji
Fuji


Konica


3M
3M
Cinsi

Kodacolor Gold 100
Kodacolor Gold 200
Kodacolor Gold 400
Ektacolor Gold 160 Pro
Kodacolor vr 1000


Agfacolor XR 100i
Agfacolor XR 200i


Fujicolor HR 100
Fujicolor HR 200
Fujicolor HR 400
Fujicolor HR 1600


Koncia Colour SR-V 200


Scotch Colour Print HR100
Scotch Colour Print HR200
ISO

100
200
400
160
1000


100
200


100
200
400
1600


200


100
200
Renkli negatif film (yapay ışık [tugsten]* için)
Marka

Kodak

Fuji
Cinsi

Vericolor II PRO Type L

Fujicolor 160 Pro L
ISO

100

160
Renkli slayd film (gün ışığı için)
Marka

Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak


Agfa
Agfa
Agfa

Fuji
Fuji


Konica


3M
3M
3M
Cinsi

Kodachrome 25
Kodachrome 64
Ektachrome 100
Ektachrome 200
Ektachrome 400


Agfachrome 50 RS
Agfachrome CT 100
Agfachrome CT 200

Fujichrome 100D Pro
Fujichrome 400D Pro


Koncia Colour SR-V 200


Scotch Color Slide 100
Scotch Color Slide 400
Scotch Color Slide 1000
ISO

25
64
100
200
400


50
100
200

100
400

100100
400
1000
Renkli slayd film (yapay ışık [tugsten]* için)
Marka

Kodak
Kodak

Fuji

3M
Cinsi

Kodachrome 50 Pro T
Ektachrome 160 Pro T

Fujichrome 64 Pro T

Scotch Color Slide 640T
ISO

50
160

64

640
www.mikosanat.com